ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس برند

اولین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس برند در محل دبیرخانه دائمی تشکیل شد و ساختار و اهداف و محورهای کنفرانس برند به بحث و تبادل نظر گذاشته شدند و مورد تصویب قرار گرفتند.در این جلسه استراتژی کنفرانس

اطلاعیه زمان برگزاری چهارمین کنفرانس برند

 دبیرخانه چهارمین کنفرانس بین المللی برندتاریخ برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی برندراطی اطلاعیه ای اعلام کرد.بر اساس این اطلاعیه کنفرانس در روزهای 20و21 ابان ماه 1388برگزار میگردد.